LA MUSICA DE MOROS I CRISTIANS: història, vigència i defensa d´un génere bandístic

Per trobar els orígens de la Festa de Moros i Cristians, hem de fixar la nostra atenció en l’Edat Mitjana i la tradició dels autosacramentals amb caire moralitzant.