CAPÍTOL 9: 16-04-20 Entrevista a Rafa Climent, Conseller d’Economia Sostenible a la Generalitat Valenciana.