CAPÍTOL 36: 25/25/20 Entrevista a Mateo Martín, Primer Tro de la filà Aragonesos d’Alcoi.