CAPÍTOL 54: 22/06/2020 Entrevista a Maite Blanquer, filla de Amando Blanquer i gestora del legat musical del mestre.