CAPÍTOL 24: 07-05-20 Entrevista a Josep Bodí, President de la Unió Musical d’Albaida «L’Aranya» i a Pablo Soler, portaveu del Cercle Musical Primitiva d’Albaida «El Gamell».