CAPÍTOL 74: 06/11/2020 Entrevista a Mila i Verònica, nebodes del mestre JOSÉ PÉREZ VILAPLANA, i a Francisco Valor, Compositor i Director contestà.