CAPÍTOL 29: 14-05-20 Entrevista a Joan Iborra, Director i Professor.