CAPÍTOL 51: 15/06/2020 Entrevista a «El Tío Carlos», Musíc en actiu desde fa 68 anys a la banda Unió d’Adzeneta d’Albaida.