CAPÍTOL 33: 20/05/20 Entrevista a Abel Soler, Historiador i Filòleg.